Waarom is MOVE ANBI-geregistreerd? 

ANBI is een term van de Nederlandse Belastingdienst. Het staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. En dat doen we, door vanuit een christelijke identiteit content te maken die mensen – met name jongeren – inspireert in hun groei en geloof. Lees hier meer over onze community. 

MOVE is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Stichting Living Image. Onder deze stichting is MOVE ANBI-geregistreerd. Als ANBI kan MOVE gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Daarom kun jij jouw gift aan MOVE Community aftrekken van je inkomstenbelasting. 

MOVE ANBI gegevens

De Stichting Living Image is ingeschreven onder nummer 65205812 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht. 

RSIN-nummer: 8560.19.926 

Post- en bezoekadres: Mariahoek 17, 3511 LG Utrecht 

Anbi-formulier

Anbi-formulier 2022

Doelstelling volgens statuten

De stichting heeft ten doel: 

a. het realiseren van films vanuit een christelijke identiteit met als doel te inspireren, confronteren, mensen raken en in beweging zetten alsmede het op deze manier helpen en ondersteunen van organisaties en kerken die handelen vanuit het christelijke geloof. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Beleidsplan

Beleidsplan 2024 (hoofdlijnen)

Beleidsplan 2023 (hoofdlijnen)

Beleidsplan 2019-2022 (hoofdlijnen)

Beleidsplan 2018 (hoofdlijnen)

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag Stichting Living Image 2022 en 2023

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur

Voorzitter: Felix Govers 
Penningmeester: Henk-Jan van Maanen 
Bestuurslid: Jan-Willem Bosman 

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van Stichting Living Image ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Het personeel krijgt een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De actuele uitgeoefende en geplande activiteiten zijn terug te vinden op deze website – move.community – en de Instagram, YouTube en Facebook pagina’s gelieerd aan MOVE. De actuele uitgeoefende activiteiten zijn terug te vinden op deze website – move.community –en de Instagram, YouTube-, Tiktok-, Spotify- en Facebook-accounts, gelieerd aan MOVE.   

Financiële verantwoording 

Jaarcijfers 2022
Jaarcijfers 2021
Jaarcijfers 2020