Christen zijn en werken

Hoe combineer je dat?

Als jonge christenen ervaren we dat het soms best een uitdaging is om te geloven in God. Het is soms lastig om openlijk christen te zijn in een maatschappij die zich steeds meer lijkt af te zetten christelijke normen en waarden. Geloven in God wordt op je werk op z’n zachts gezegd niet aangemoedigd. Hoe kun je werken en je geloof toch op een goede manier combineren?

Geloven en werken combineren: hoe doe je dat?

Je bent niet alleen! In onze MOVE.community zien we veel christenen tussen de 18 en 30 jaar die ook met deze vraag worstelen. Bijvoorbeeld ondernemers met een hart voor een betere wereld, mensen bij wie hun carrière anders liep dan verwacht of professionals die zich niet laten beïnvloeden door hun verleden.

Op deze pagina delen we hun ervaringen rondom werken. Zodat je samen met hen nieuwe perspectieven op geloven en werken kunt ontdekken. Bij elk thema hebben we een korte toelichting, een filmpje en wat vragen. Hier kun je alleen of met een groepje over nadenken.

Waarom werk ik?

Sommige ervaringen in ons leven hebben invloed op onze identiteit. En bepalen waarom we de dingen doen die we doen. Waarom we werken. Misschien zelfs welk werk we gaan doen. Dit geldt voor Ando ook.

Lees blog >

Vragen om over na te denken (alleen of met anderen):

 • Welke ervaring is voor jou belangrijk geweest in de keuze van je beroep?
 • Heb jij wel eens voor keuzes gestaan die de rest van je carrière zou gaan beïnvloeden? Hoe kijk je op die keuze terug?
 • Voor welke verandering heeft jouw geloof gezorgd in je werk?

Waar wil jij iets aan veranderen?

Pieter maakte zich kwaad over de hoeveelheid brood die dagelijks wordt weggegooid en besloot om aan een oplossing te werken. Nu maakt hij als ondernemer bier van weggegooid brood. Hoe vet is dat?!

Heb jij ook van die dingen? Waar je boos om wordt, die je onrechtvaardig vindt? Misschien is dat net als bij Pieter wel iets waar jij aan kunt bijdragen! Want hoe tof is het om mee te werken aan iets wat echt je hart heeft.

Lees blog >

Vragen om over na te denken (alleen of met anderen):

 • Waar wordt jij boos van? Wat vind jij onrechtvaardig?
 • Wat zou jij kunnen doen om daar verandering in te brengen?
 • Hoe zou jij het vinden om als ondernemer te werken?

Weet jij wat jouw talenten zijn?

Jonathan vindt het moeilijk om keuzes te maken. Toch gebruikt God zijn talenten op een ongekende manier. En kan hij zijn talenten nu volledig inzetten in zijn werk. Jonathan ervaart dat hij talent en werken goed kan combineren. Hoe is dat voor jou?

Lees blog >

Vragen om over na te denken (alleen of met anderen):

 • Wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen?
 • Weet jij wat jouw talenten zijn? Kun je er een paar noemen?
 • Maak jij gebruik van je talenten in je werk?

Kun je altijd vertrouwen op God?

“Je mag altijd en in alles vertrouwen op God!”, is een veelgehoord boodschap vanaf de kansel. Maar de waarheid is dat er soms dingen gebeuren in ons leven die ons vertrouwen in God flink opschudden. Het is helemaal niet gek dat het je aan het twijfelen zet. Bestaat God wel? Is Hij wel zo liefdevol als wordt beweerd? Ook Rianne ging door zo’n periode. Ze zag een lang gekoesterde droom aan haar neus voorbij gaan.

Lees blog >

Vragen om over na te denken (alleen of met anderen):

 • Probeer je eens te verplaatsen in Rianne haar verhaal. Hoe zou jij met haar situatie zijn omgegaan?
 • Wanneer ben jij boos geweest op God?
 • Hoe ziet vertrouwen op God er voor jou uit?

Hoe ga je om met je beperkingen? 

Jules Deelder zei eens: “Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan.” Robert is een prachtig voorbeeld hiervan. Hij is blind. Dat beperkt hem in zijn studie en zal voor altijd impact hebben op zijn leven en manier van werken. Toch vindt hij door deze beperking heen zijn roeping in muziek.

Vragen om over na te denken (alleen of met anderen):

 • Wat kan jij niet goed? Waarin voel jij je beperkt?
 • Is deze beperking een gegeven zoals bij Robert of kun je eraan werken?
 • Binnen welke grenzen moet jij werk zoeken?

Hoe haal jij het meeste uit jouw omgeving? 

Matt runt een bijzonder café in Apeldoorn. Door middel van gastvrijheid wil hij iets van de liefde van Jezus laten zien aan zowel zijn collega’s als de gasten. Van kleine kinderen, katten en collega’s: velen vinden het een plek van rust.

Vragen om over na te denken (alleen of met anderen):

 • Wat raakt jou in het verhaal van Matt?
 • En wat zou jij kunnen doen om je huidige werkplek een mooiere plek te maken?
 • Zou jij net als Matt God’s liefde willen delen in je werkomgeving? Waarom wel of niet?

Meer ontdekken over werken en geloven

Tussen de 18 en 30 jaar moet je enorm veel keuzes maken. Over je studie, werken, geloof, relaties, woonplaats, en je prioriteiten in het leven. Daarbij is het voor christenen allang niet meer vanzelfsprekend dat je omgeving keuzes vanuit christelijke normen en waarden support. Wat betekent het om anno 2021 te geloven in God? Daarom willen we je vanuit MOVE helpen je om je als christen staande te houden in de steeds meer seculiere samenleving. Hopelijk heb je iets aan deze inspiratie gehad!