Become a mover

Christenen helpen geloven anno nu

MOVE community: wat wij doen

Als jonge christenen ervaren we dat het soms best een uitdaging is om te geloven in God. Geloven in God wordt op school of universiteit en in de media op z’n zachts gezegd niet aangemoedigd. Het is soms lastig om openlijk christen te zijn in een maatschappij die zich steeds meer lijkt af te zetten christelijke normen en waarden.

Veel kerken en christelijke organisaties vinden het moeilijk om aan te sluiten op de steeds veranderende (online) belevingswereld. Terwijl we als christenen een verhaal vertellen over geloof, hoop en liefde die alle aandacht verdient!

Voor christenen, door christenen

MOVE is een initiatief van jonge christelijke filmmakers. Wij horen bij die jonge mensen in Nederland die nog wel iets hebben met God en geloven. We maken feelgood, kijkwaardige verhalen van hoop, in allerlei thema’s. Video’s van christenen over iets opmerkelijks, iets bijzonders, iets wat ze hebben meegemaakt. Het is content waar je door verrast wordt, en geïnspireerd. 

We willen het christelijk geloof als inspiratiebron terugbrengen in de belevingswereld van de millenial. Hen helpen God te betrekken in hun leven en de keuzes die ze maken. Want we weten dat het soms zoeken is naar de weg door het leven, zeker als christen. En zeker gezien alle keuzes waar je tussen je 18e en 30e voor komt te staan. 

Online inspiratie om te geloven

Bij MOVE willen we daarom in beweging komen. Als jonge mensen zijn we een groot deel van onze tijd online actief. Op sociale media bekijken we dagelijks talloze foto’s en video’s van anderen. Het beïnvloedt wat we tof vinden, wie onze rolmodellen zijn en waar we het met onze vrienden over hebben. 

We willen de waarde van geloven in God voor onze generatie weer tastbaar en zichtbaar maken. Daarom delen we via deze kanalen verhalen van christenen. Video’s om anderen te inspireren op zoek te gaan naar wat geloven anno nu betekent. 

Levensbepalende keuzes

Vanaf het moment dat we op onszelf gaan wonen maken we levensbepalende keuzes. Deze keuzes worden voor een belangrijk deel bepaald door ons sociale netwerk: familie, vrienden en studiegenoten. Het merendeel van dat netwerk is tegenwoordig niet gelovig. Actief geloven is dan een bewuste en expliciete keuze. Wanneer we die keuze niet maken is het heel makkelijk om van God en het geloof weg te drijven.

Samen zoeken

Precies daarom zijn we met MOVE gestart. We wilden een online omgeving creëren waarin we onszelf en anderen kunnen (laten) inspireren tot actief geloven. Een plek waar we eerlijke en opbouwende verhalen kunnen delen, op een manier die ons aanspreekt. Zodat we elkaar kunnen vinden in onze zoektocht in christen zijn en geloven. En we vrienden die God misschien nog niet zoeken daartoe kunnen inspireren. Zodat we mensen die God online zoeken kunnen laten zien wie God is en wat Jezus volgen voor mensen betekent.

Niet alleen voor christenen

Voor wie is MOVE bedoeld? De verhalen die we delen binnen de MOVE community maken we voor:

  • Jou!
  • Onszelf
  • Familie en vrienden
  • Mensen online die zoeken naar antwoorden op levensvragen of hulp bij het maken van belangrijke (soms zelfs levensbepalende) keuzes

MOVE: een community van christenen voor jou

MOVE community is opgezet omdat er nog geen online plek was die christenen tussen de 18 en 30 jaar bewust prikkelt en inspireert in het christelijke geloof. Er was online geen toegankelijke manier om, zonder verplichting, kennis te maken met anderen die zoeken. Met MOVE bereiken we nu een jonge generatie door als online merk, op eigentijdse, verfrissende en innovatieve wijze, zichtbaar en vindbaar te maken wie God is en wat hij doet in het leven van mensen.  

“Op momenten dat ik er doorheen zit, kan een video van MOVE mij erg bemoedigen. Dan komt een verhaal precies op het juiste moment op mijn tijdlijn. Soms denk ik namelijk wel eens dat ik de enige ben die in een moeilijke tijd zit. Of moeilijke dingen meemaakt. Als ik dan zo’n video van MOVE zie, weet ik dat ik niet de enige ben. Dat er ook hoop is voor mij.”

– Ricardo

“De MOVE community biedt jonge mensen een goede manier om elkaar te bemoedigen in het geloof.”

– Indy

“Het is bemoedigend om God aan het werk te zien in het leven van andere mensen. Dat geeft mij persoonlijk ook moed en houvast.”

– Yosheva