Sneak preview Jongerenbijbel

Talent & persoonlijke groei

Wat is het moeilijk om jezelf niet te vergelijken met anderen. Overal, online en offline, word je geconfronteerd met hoe geweldig anderen eruitzien en met hun leuke leven of spectaculaire reizen. Je kunt je daar bijna niet voor afsluiten. Maar wat heeft vergelijken voor zin? God wil jou inzetten, met wie jij bent en met jouw unieke talenten. Hij heeft je allerlei vaardigheden gegeven die je in deze wereld mag gebruiken. Hoe doe je dat? En wat doe je als je je talenten niet kent?

Talenten

In Matteüs 25:14-30 vertelt Jezus een verhaal dat je helpt na te denken over wat je doet met alles wat God je heeft gegeven. Het gaat over drie dienaren met talenten. In dit verhaal heeft ‘talent’ een andere betekenis dan die wij het woord vaak geven: in de Bijbel is een talent een eenheid voor geld. Als je bedenkt wat dat verhaal voor ons nu betekent, zou je kunnen zeggen dat die talenten verwijzen naar alles wat ons in staat stelt om God te dienen, bijvoorbeeld onze gaven, onze invloed, ons geld, onze kennis, onze gezondheid, onze kracht, onze tijd, enzovoort.

De dingen die we hebben, van onze talenten tot onze gezondheid en alles daartussenin, zijn een geschenk van God. We worden opgeroepen om ze goed te gebruiken. Lees nog maar eens in het verhaal. Soms zijn we als de man die zijn talent begroef, we doen er niets mee. In het verhaal had die man een heel beperkt beeld van de eigenaar. Hij noemt hem een ‘strenge man’. Door het beeld dat hij had, koos hij de veiligste route, maar hij deed daardoor weinig met zijn talent.

Persoonlijke groei

Soms weet je van jezelf dat je bepaalde dingen goed kunt en andere dingen helemaal niet. Dat helpt je als je nadenkt over wat God jou heeft gegeven. Je kunt dan bedenken hoe je alles wat jij van God gekregen hebt, kunt inzetten om Hem te dienen, anderen te helpen of goed voor de aarde te zorgen. Maar jouw gaven en talenten zijn niet alleen maar dingen die je vanaf je geboorte in je hebt. Je kunt nieuwe dingen leren. Je kunt groeien en je ontwikkelen. Dat doe je door naar school te gaan of een opleiding te doen, maar als christen groei je ook nog op een andere manier. Persoonlijke groei bereik je door een relatie met God op te bouwen. Dat doe je bijvoorbeeld door te bidden, door Bijbelstudie en door aanbidding. Lees Jozua 1:8 maar eens. Hierin wordt benadrukt hoe essentieel het bestuderen van de Bijbel is voor persoonlijke groei. Daarnaast lezen we in Galaten 5:22-23 dat de heilige Geest ons zijn karaktereigenschappen wil geven: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ Bijzonder is het daarbij dat het niet alleen gaat over jou als individu, maar juist ook over de ander, over de gemeenschap als geheel: je groeit niet om er zelf beter van te worden, maar je groeit op zo’n manier dat God er blij van wordt en dat anderen iets van zijn goedheid in jouw leven zien.

 

 

Uit je comfortzone

We lazen al over Jozua. Hij had al veel gaven, talenten, ervaringen en vaardigheden, maar hij moest uit zijn comfortzone stappen om nog veel meer te groeien en grote dingen te doen voor God. Dat zien we vaak in de Bijbel. Als we dat willen doen, is het wel belangrijk om onszelf niet te vergelijken met anderen. Als we minder vergelijken en meer op God focussen, zullen we kunnen doen wat Hij van ons vraagt. Het maakt niet uit of iemand anders het al eerder heeft gedaan en of het pad al bewandeld is. Laat angst en twijfel je er niet van weerhouden. Zeg niet tegen jezelf wie je zou moeten zijn, maar praat met God en vraag Hem om jou te laten groeien en ontwikkelen. Paulus zegt daar iets over in Filippenzen 3:7-9: ‘Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen.’ Hij focust op het kennen van Jezus. Hij vergelijkt zichzelf niet meer met anderen. En juist daardoor kan God hem inzetten op allerlei plekken en in heel veel situaties.

Om over na te denken

Welke gaven en talenten heb jij? Als je het moeilijk vindt om dat van jezelf te benoemen, vraag dan eens aan een familielid of aan vrienden hoe zij jou zien. Dat is spannend, maar kan echt een eyeopener zijn.

Zou net als voor de man in het verhaal dat Jezus vertelde, ook ons beeld van God bepalen hoe we onze talenten inzetten – of dat we ze helemaal niet inzetten? Hoe is dat voor jou? Welk beeld heb jij van God? En welke invloed heeft dat op de manier waarop jij leeft?

In welke dingen zou jij willen groeien? Wie of wat heb jij daarvoor nodig?

Om verder te lezen

Matteüs 25:14-30; Jozua 1:8; Galaten 5:22-23; Filippenzen 3:7-9.

Sera raakte het plezier
in zingen kwijt…

Luister snel hoe ze dit weer terugvond! 

Inspirerende content over talent & persoonlijke groei

Fix nu jouw Jongerenbijbel!